ul. Lelewela 18, 87-100 Toruń
+48 56 652 70 10 | + 48 533 187 610
rezerwacje(małpa)alati.pl

Aktualności

Jaskinia Solna w Toruniu!


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


LIDIA BIELAK FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ALATI zrealizowała projekt pt. „Zwiększenie odporności przedsiębiorstwa na czynniki losowe poprzez wdrożenie platformy do składania rezerwacji on-line oraz nowego produktu, opartego na technologii wirtualnej rzeczywistości w jaskini solnej ALATI w Toruniu”.

Projekt wspierany był w ramach REACT-EU, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację.

Celem projektu było przygotowanie i uodpornienie firmy na wypadek zaistnienia kolejnych przypadków epidemii chorób zakaźnych, które znacznie ograniczą możliwość funkcjonowania jaskini solnej. Dzięki wprowadzeniu planowanych w projekcie innowacji oprócz nowych narzędzi, mogących funkcjonować nawet w sytuacji obostrzeń sanitarnych, firma stała się atrakcyjniejsza dla dotychczasowych oraz nowych klientów, co jest szansą na powrót do osiągania przychodów w wysokości co najmniej takiej jak przed pandemią.

Główną korzyścią/efektem z realizacji niniejszego projektu jest zwiększenie odporności firmy na czynniki losowe takie jak pandemia COVID-19, przy pomocy narzędzi i technologii wcześniej niestosowanych w firmie. Oprócz usprawnienia działalności jaskini, reorganizacji części zadań i ich automatyzacji, planowane zmiany wzmocnią pozycję rynkową firmy i uatrakcyjnią jej ofertę.

Projekt dotyczył wprowadzenia w firmie udostępniającej klientom jaskinię solną innowacji w zakresie rozwiązań cyfrowych. Innowacja procesowa polegała na utworzeniu zautomatyzowanej platformy do składania/odwoływania rezerwacji w formie aplikacji webowej i mobilnej. Usprawniło to proces rezerwowania przestrzeni jaskini, który wcześniej wykonywany jest ręcznie przez pracowników firmy na podstawie rezerwacji składanych przez klientów osobiście i telefonicznie (tylko w godzinach pracy recepcji) lub znacznie rzadziej – mailowo. Wprowadzenie tej innowacji uodporniło firmę na wypadek powrotu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 lub innymi chorobami zakaźnymi, zagwarantowało zachowanie przy rezerwacjach adekwatnego odstępu między klientami, jak również pozwoliło część zadań pracowników przenieść do systemu on-line, zmniejszając kontakt międzyludzki, a jednocześnie podtrzymując komunikację z klientem za pomocą nowego kanału.

Wartość projektu to 208 300,00 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków UE (w ramach REACT-UE) 177 055,00 zł.