ul. Lelewela 18, 87-100 Toruń
+48 56 652 70 10 | + 48 533 187 610
rezerwacje(małpa)alati.pl

Regulamin

Jaskinia Solna w Toruniu!

NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z JASKINI SOLNEJ

Poniżej przedstawiamy zasady funkcjonowania jaskini solnej Alati.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi przepisami:

  • Zapisy na seanse przyjmowane są telefonicznie w godz. otwarcia jaskini.
  • Z uwagi na konieczność przewietrzenia i ozonowania jaskini, seanse kończą się o zawsze 15 minut przed pełną godziną.
  • Prosimy o przychodzenie na seanse w wyznaczonym czasie.
  • Podczas seansu włączane są systemy wentylacji, natomiast po zakończeniu seansu w grocie uruchamiany jest ozonator.
  • Obsługa zapewnia bezpieczne warunki udziału w seansie.
  • Wszystkie ogólnodostępne powierzchnie są regularnie dezynfekowane przez pracowników recepcji.

POZOSTAŁE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W JASKINI SOLNEJ: 

1. Seanse w Jaskini Solnej rozpoczynają się o pełnych godzinach i trwają 45 minut.

2. Podczas seansu należy zachować ciszę i stosować się do poleceń personelu.

3. Pierwszeństwo do skorzystania z seansu w jaskini mają osoby, które wcześniej dokonały rezerwacji.

4. Na seanse należy przychodzić punktualnie.

5. Osoby, które zarezerwowały miejsce powinny stawić się najpóźniej 5 min. przed seansem. Po tym czasie rezerwacja zostaje anulowana.

6. Dzieci w wieku do 12 lat, wchodzą do jaskini pod opieką osoby dorosłej.

7. Opiekunowie odpowiadają za szkody i zniszczenia dokonane przez podopiecznych.

8. Do jaskini nie wolno wchodzić z jedzeniem lub piciem (wyjątek stanowi woda mineralna).

9. Przed wejściem do jaskini należy zdjąć buty i założyć jasne skarpetki lub kapcie domowe.

10. Do jaskini należy wchodzić bez okryć wierzchnich.

11. Przed wejściem do jaskini należy wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy.

12. Do zabawy służy wnęka po prawej stronie wejścia do jaskini i przestrzeń pomiędzy fotelami.

13. Nie należy dotykać ścian w jaskini, sufitu, nawilżacza i wodospadu.

14. Nie wolno wrzucać soli oraz jakichkolwiek przedmiotów do wodospadu i nawilżacza.

15. Nie wolno wynosić zabawek i kryształków soli z jaskini.

16. Z powodu ryzyka uszkodzenia ciała zabronione jest:

– bieganie po jaskini solnej (ostre krawędzie, śliska sól)

– skakanie po fotelach i rzucanie solą,

– odkopywanie, przysypywanie oraz odkręcanie lamp solnych znajdujących się na podłodze,

17. W przypadku nadczynności tarczycy, chorób nowotworowych i klaustrofobii przed skorzystaniem z seansu w jaskini wskazana jest wcześniejsza konsultacja z lekarzem.

18. Właściciel i personel jaskini nie ponosi odpowiedzialności za złe samopoczucie zarówno w trakcie, jak i po seansie w grocie (dotyczy w szczególności osób z przeciwwskazaniami do korzystania z jaskini).

19. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić jaskinię, wezwać pomoc medyczną.

20. Na terenie jaskini nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe.

21. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (również e-papierosów).

22. Koniec seansu sygnalizowany jest przez rozjaśnienie świateł i wyciszenie muzyki.

23. Korzystanie z usług (seans w grocie solnej, zajęcia relaksacyjne, zajęcia wzmacniające kręgosłup, joga) wymaga wcześniejszej rezerwacji.

24. O rezygnacji z usług należy niezwłocznie powiadomić personel osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail ([email protected]).

25. Korzystanie z usług w jaskini solnej oznacza akceptację regulaminu.